Запознайте се с ExESS

Общ преглед

ExESS® софтуер създава, управлява и разпространява информационни листове за безопасност (ИЛБ/SDS) и етикети, съобразно   GHS за всички големи търговски пазари. Използвайки софтуер ExESS , потребителят има достъп до напълно интегрирани и ежедневно актуализирани библиотеки с фразово и транспортно съдържание на повече от 54 езика . Изграден е върху гъвкавата и мащабируема технология Microsoft .NET, което осигурява лесна за ползване и персонализиране многоезична платформа за създаване и разпространение на информационни листи за безопасност, както и генериране на документи на различни езици. 

ExESS съдържа внедрени модули за: 


  • Създаване, управление и разпространение на информационни листове за безопасност; 
  • Проследяване и отчитане на обема на веществата;
  • Създаване на етикети; 
  • Карти и инструкции за безопасност на работното място; 
  • Управление на химикали и запаси;
  • Управление на инциденти;
  • Управление на документи и други 

Лесна персонализация и употреба


Приложенията на софтуера са лесни за използване и могат да се персонализират за по-бързо създаване и промяна на документи. Изграден по технологията Microsoft. NET, ExESS  е напълно съвместим с продуктите и инструментите на Microsoft Office. Това позволява по-бързо внедряване и усвояване на новия работен процес. Интеграцията с ERP предоставя възможност за интегриране на съдържание от всички точки по света. 

Софтуерът позволява интегриране на API в реално време с широк спектър от корпоративни системи, включително SAP, Microsoft Dynamics/Navision, JD Edwards, PeopleSoft, Oracle, ProcessPro и други , както и вътрешни ERP системи. Клиентите ни имат избор от различни списъци с регулаторно съдържание като OEL на Lisam Systems , библиотеки на ЕС, GHS и REACH и списъци на САЩ . Отличаваме се от конкурентите си с това, че предоставяме на клиентите си напълно интегрирани регионални библиотеки на трети страни, включително BIG за ЕС, JCDB за Япония, SRICI за Китай или LOLI® на ChemADVISOR за глобално съдържание, като всички списъци биват обновявани автоматично.

Налични езици в системата на Софтуер ExESS

Търсене