Пакет PCN

Лаптоп с отворен софтуер ExESS

Нотификация към центровете по токсикология

От 1 януари 2021 г., Приложение VIII за изменение на член 45 от CLP се прилага както за потребителска така и за професионална употреба. За да Ви помогнем да спазвате тази основна актуализация на регламента, Ви предлагаме цялостно решение за управление изискванията на Приложение VIII по възможно най-добрия начин.

График за прилагане на PCN

Времева линия за прилагане на новите законови промени в PCN

Решението на ExESS софтуер

Пакетът PCN включва:


  • UFI генератор
  • Интеграция на европейската система за категоризация на продуктите;
  • Генериране на досиетата в PCN формат (готови за подаване); 
  • Прехвърляне от система към система (S2S) за автоматично подаване на PCN досиета до портала за подаване на ECHA.
UFI и PCN модули в ExESS софтуер
Благодарение на своя PCN съветник, ExESS ви помага лесно да генерирате UFI кодове и да подготвите вашите досиета.
PubliChem ще ви даде възможност за автоматично предоставяне на PCN досиетата до портала за подаване на ECHA.

Как можем да Ви поогнем да спазвате изискванията на PCN:

Автоматично внасяне на данните за продукта, които вече са налични в ExESS
Проследяване актуализациите на PCN досиетата
Прилагане на правилата за утвърждаване на PCN
Предлага се персонализирано внасяне на данни

UFI

Отпечатване на генерираните UFI кодове върху вашите ИЛБ и етикети
Проследяване на необходимите актуализации на UFI
Автоматично включване на формулата и ДДС номера при генериране на UFI
Chemical Regulation Services следи отблизо и анализира актуализациите на PCN (измененията на Приложение VIII, формат PCN, EuPCS списъка, правилата за валидиране на PCN и др.), за да осигури бързото им прилагане в ExESS. PCN модулът се актуализира непрекъснато, за да гарантира денонощно съответствие.
Търсене