Услуги

ILB.BG работи съвместно с Lisam Systems и предлага огромен набор от софтуерни и регулаторни бизнес услуги в областта на ЗБУТ и ОСВ, включително: 

  • Инсталиране и внедряване на софтуер за създаване и управление на информационни листи за безопасност SDS (MSDS); 
  • Персонализиране на приложенията за работа; 
  • Обучение за работа на софтуера; 
  • Регулаторни консултантски услуги; 

Поддръжка на ExESS Software

Системите на софтуер ExESS се поддържат и актуализират чрез различните програми за поддръжка на Lisam Systems. Софтуерът обновява версията си автоматично през интернет и всеки клиент има достъп до техническа поддръжка, която да осигури максимална надеждност на усугата. Поддръжката включва: 

  • Техническа помощ за инсталация и употреба
  • Услуги за преобразуване и миграция на база данни 
  • Създаване на нови потребители
  • Архивиране и възстановяване 
  • Конфигуриране на решение за етикетиране и интеграция на процеси Архивиране на системата ERP
  • Други системни интеграции 

Обучение

Цялостното обучение на ILB.BG има за цел да помогне на новия потребител да придобие бързи умения в използването на софтуера и приложенията му. 
Търсене